kalkfärg

KALKBRUK

Man talar ofta om kalkbruk och om deras egenskaper. Ofta blandar man också samman begreppen om vad som skiljer ett kalkbruk från ett annat och framförallt, vad som skiljer olika kalkbruk från KC-bruk (kalkcementbruk).

Vi säljer kalkbruk i olika kategorier -  NHL-bruk (naturligt hydrauliskt kalkbruk) och ett antal olika lufthärdande kalkbruk, alla är rena kalkbruk utan inblandning av cement.

Målarkalk färg och bindemedel