St Astier, kalkbruk NHL2

St Astier, Puts- och murbruk, 1:2, 0-2mm

  • Artnr: MKSTAST2PUT002
  • Vikt, kg: 25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand.
Styrkeklass NHL2 = Svagt.

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklaration

Fortsätt handla